HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

THỦ TỤC HỢP THỬA ĐẤT?

Bà Nguyễn Hồng Đào có một thửa đất, sau đó bà mua một thửa liền kề, đã được tách thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bà Đào hỏi, để thực hiện […]