QUẢNG CÁO HỢP PHÁP

Thực hiện hoạt động quảng cáo thường tốn một khoản chi phí khá lớn. Vì vậy, nhà đầu tư cần tìm hiểu quy định về quảng cáo Việt Nam để tránh vi phạm.

Lưu ý để quảng cáo hợp pháp

 • Quảng cáo thương mại có chứa đựng những đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phải được sự đồng ý của chủ sở hữu đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đó.
 • Thương nhân có quyền so sánh hàng hóa của mình với hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong sản phẩm quảng cáo sau khi có xác nhận của cơ quan nhà nước về việc sử dụng hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh.
 • Không được lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm của trẻ em để đưa vào sản phẩm quảng cáo các thông tin:
  • Làm giảm niềm tin của trẻ em vào gia đình và xã hội;
  • Trực tiếp đề nghị, khuyến khích trẻ em yêu cầu cha mẹ hoặc người khác mua hàng hóa, dịch vụ;
  • Thuyết phục trẻ em về việc sử dụng hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo sẽ có lợi thế hơn những trẻ em không sử dụng hàng hóa, dịch vụ này;
  • Tạo cho trẻ em suy nghĩ, lời nói, hành động trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, an toàn hoặc sự phát triển bình thường của trẻ em.
 • Quảng cáo thương mại liên quan đến thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn chăn nuôi và giống vật nuôi, giống cây trồng:
  • Không được khẳng định về tính an toàn, tính không độc hại nếu không được xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước;
  • Không được khẳng định về hiệu quả và tính năng của thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn chăn nuôi và giống vật nuôi, giống cây trồng nếu không có cơ sở khoa học;
  • Không được sử dụng tiếng nói, chữ viết hoặc hình ảnh vi phạm quy trình và phương pháp sử dụng an toàn thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật.
 • Đối với hàng hóa thuộc diện phải áp dụng tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật về chất lượng hàng hóa, thương nhân chỉ được phép quảng cáo khi hàng hóa được cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật của cơ quan nhà nước, hoặc được công bố tiêu chuẩn chất lượng.
 • Trường hợp sử dụng cả tiếng Việt, tiếng nước ngoài trên cùng một sản phẩm quảng cáo thì khổ chữ nước ngoài không được quá 3/4 khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt; khi phát trên đài phát thanh, truyền hình hoặc trên các phương tiện nghe nhìn, phải đọc tiếng Việt trước tiếng nước ngoài.

Điều kiện quảng cáo đối với một số ngành nghề

Điều kiện chung

 • Quảng cáo về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Đối với Doanh nghiệp nước ngoài thì phải có Giấy chứng nhận kinh doanh của Cơ quan nước ngoài cấp và phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Quảng cáo cho hàng hóa, dịch vụ phải có các tài liệu chứng minh về sự hợp chuẩn, hợp quy của hàng hóa, dịch vụ.
 • Quảng cáo tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản.

Điều kiện quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt 

 • Quảng cáo thuốc phải đảm bảo 3 điều kiện sau:
  • Thuốc được phép quảng cáo theo quy định của pháp luật về y tế;
  • Thuốc có Giấy phép lưu hành còn hiệu lực tại Việt Nam;
  • Thuốc có tờ hướng dẫn sử dụng do Bộ Y tế phê duyệt.
 • Quảng cáo mỹ phẩm phải có Phiếu công bố mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về y tế.
 • Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế phải có Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành do Bộ Y tế cấp.
 • Quảng cáo sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ phải có:
  • Giấy chứng nhận tiêu chuẩn;
  • Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm dinh dưỡng sản xuất trong nước;
  • Riêng sản phẩm dinh dưỡng nhập khẩu thì phải có Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm của nước sản xuất và Giấy phép lưu hành.
 • Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm phải có Giấy xác nhận phù hợp với quy định an toàn thực phẩm (đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia) hoặc giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh phải có Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn hành nghề do Sở Y tế hoặc Bộ Y tế cấp.
 • Quảng cáo trang thiết bị y tế phải có Giấy phép lưu hành đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước hoặc Giấy phép nhập khẩu đối với thiết bị y tế nhập khẩu.
 • Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật phải có giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật.
 • Quảng cáo sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật phải có giấy phép kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp.
 • Quảng cáo thuốc thú y, thiết bị thú y phải có giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính của sản phẩm.
 • Quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi phải có Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm.

Phương tiện quảng cáo

Quảng cáo trên báo in

Diện tích quảng cáo không được lớn hơn 15% tổng diện tích một ấn phẩm báo, hoặc 20% tổng diện tích một ấn phẩm tạp chí.

Phụ trương quảng cáo của báo in được phát hành phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày phát hành đầu tiên.

Quảng cáo trên đài phát thanh, truyền hình

Thời lượng quảng cáo không được vượt quá 10% tổng thời lượng chương trình phát sóng một ngày của một tổ chức phát sóng (trừ các kênh, chương trình chuyên quảng cáo);

Lưu ý: Phải có dấu hiệu phân biệt kênh chuyên quảng cáo, chương trình quảng cáo so với các kênh, chương trình và nội dung khác.

Thời lượng phát sóng quảng cáo của kênh truyền hình trả tiền không vượt quá 5% tổng thời lượng phát sóng một ngày của tổ chức phát sóng (trừ kênh, chương trình chuyên quảng cáo).

Không được phát sóng quảng cáo trong các chương trình thời sự; chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp về các sự kiện chính trị đặc biệt, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc;

Mỗi chương trình phim truyện không được ngắt để quảng cáo quá 2 lần, mỗi lần không được quá 5 phút.

Mỗi chương trình vui chơi giải trí không dược ngắt để quảng cáo quá 4 lần, mỗi lần không được quá 5 phút.

Quảng cáo hình thức chạy chữ hoặc một chuỗi hình ảnh chuyển động không tính vào thời lượng quảng cáo truyền hình, nhưng phải được thể hiện sát phía dưới màn hình, không quá 10% chiều cao màn hình và không được làm ảnh hưởng tới nội dung chính trong chương trình.

Quảng cáo trên báo và trang thông tin điện tử

Không được thiết kế, bố trí phần quảng cáo lẫn vào phần nội dung tin;

Đối với những quảng cáo không ở vùng cố định, phải thiết kế để có thể chủ động tắt hoặc mở quảng cáo, thời gian chờ tắt hoặc mở quảng cáo tối đa là 1,5 giây.

Quảng cáo bằng hình thức gửi tin nhắn, thư điện tử

Chỉ được gửi khi có sự đồng ý trước của người nhận;

Phải bảo đảm cho người nhận có khả năng từ chối quảng cáo; phải chấm dứt ngay việc gửi tin nhắn, email nếu người nhận thông báo từ chối quảng cáo, và không được thu phí dịch vụ đối với thông báo từ chối quảng cáo.

Nhà cung cấp dịch vụ thông tin điện tử, viễn thông chỉ được phép:

 • Gửi tin nhắn, email có nội dung quảng cáo về các dịch vụ của mình;
 • Chỉ được gửi tin nhắn quảng cáo đến điện thoại trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 22 giờ;
 • Không được gửi quá 3 tin nhắn quảng cáo đến một số điện thoại, quá 3 thư điện tử đến một địa chỉ thư điện tử trong vòng 24 giờ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với người nhận.

Quảng cáo trên các sản phẩm in

Đối với sách chỉ được quảng cáo về tác giả, tác phẩm, nhà xuất bản trên bìa hai, ba và bốn, trừ sách chuyên về quảng cáo;

Tài liệu không kinh doanh, chỉ được quảng cáo về tác giả, tác phẩm, nhà xuất bản hoặc biểu trưng, logo, nhãn hiệu và hoạt động của tổ chức, cá nhân được phép xuất bản tài liệu đó;

Tranh, ảnh, áp-phích, catalougue, tờ rơi, tờ gấp có nội dung cổ động, tuyên truyền về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật được quảng cáo không quá 20% diện tích của từng sản phẩm này.

Biểu trưng, logo, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo phải đặt ở phía dưới cùng của sản phẩm in.

Không được quảng cáo trên tiền hoặc giấy tờ có giá, văn bằng chứng chỉ và văn bản quản lý nhà nước.

Quảng cáo trong bản ghi âm, ghi hình

Thời lượng quảng cáo trong bản ghi âm, ghi hình của chương trình văn hoá, nghệ thuật, điện ảnh, hoặc bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách không được vượt quá 5% tổng thời lượng nội dung chương trình.

Quảng cáo trên phương tiện giao thông

Không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông;

Sản phẩm quảng cáo không được vượt quá 50% diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của phương tiện giao thông.

Biển hiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh

Phải có các nội dung sau: Tên cơ quan chủ quản trực tiếp; tên cơ sở sản xuất, kinh doanh; địa chỉ, điện thoại.

Biển hiệu ngang có chiều cao tối đa là 2m, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà.

Biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 1m, chiều cao tối đa là 4m nhưng không vượt quá chiều cao tầng nhà nơi đặt biển hiệu.

Biển hiệu không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hoả; không được lấn ra vỉa hè, lòng đường.

Quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo

Thực hiện quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời không được dùng âm thanh.

Việc thực hiện quảng cáo này phải phù hợp với quy hoạch của địa phương.

Quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự

Quảng cáo không được vượt quá độ ồn cho phép theo quy định của pháp luật về môi trường;

Không được quảng cáo tại trụ sở cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, trường học, bệnh viện;

Không được quảng cáo trên hệ thống truyền thanh phục vụ nhiệm vụ chính trị của xã, phường, thị trấn;

Không được quảng cáo bằng loa phóng thanh gắn với phương tiện giao thông và các phương tiện di động khác tại nội thành, nội thị của thành phố, thị xã.

Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Cần tuân thủ quy định về khu vực bảo vệ di tích lịch sử, hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện;

Không được che khuất đèn tín hiệu giao thông;

Không được chăng ngang qua đường giao thông.

Hiện nay, việc quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo này không phải xin Giấy phép, mà chỉ cần thông báo tới Sở Văn hóa, thể thao và du lịch. Trình tự thông báo như sau:

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn phải trực tiếp nộp hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trước thời điểm thực hiện quảng cáo 15 ngày. (Người nộp hồ sơ phải mang theo CMND và giấy giới thiệu/ủy quyền của đơn vị xin phép quảng cáo nếu không phải là người đại điện hợp pháp của Doanh nghiệp).
 • Bước 2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết biên nhận trao cho người nộp; trường hợp thiếu, sẽ hướng dẫn cụ thể để bổ sung hồ sơ.
 • Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu không có ý kiến trả lời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh thì tổ chức, cá nhân được thực hiện sản phẩm quảng cáo đã thông báo. Trong trường hợp không đồng ý, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo biết.
 • Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Khách hàng muốn MINH & PARTNERS hỗ trợ thông báo quảng cáo trên bảng, băng-rôn và tư vấn thực hiện quảng cáo hợp pháp, quý khách hàng chỉ cần cung cấp hồ sơ sau đây:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hoá với tiêu chuẩn và kỹ thuật.

Để nhận được sự trợ giúp pháp lý trực tiếp, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH VÀ CỘNG SỰ

MINH & PARTNERS

Văn phòng: Tầng 4, Tòa nhà VietTower, Số 1 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 0977592213

Email: info@minh-partners.com

Website: minh-partners.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*