NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Điều kiện nhượng quyền thương mại

Điều kiện đối với Bên nhượng quyền

 • Hệ thống kinh doanh dự định nhượng quyền đã hoạt động ít nhất 1 năm.
 • Có Văn bản chấp thuận nhượng quyền thương mại của Bộ Công thương trừ các trường hợp không cần phải đăng ký nhượng quyền được nêu bên dưới.

Điều kiện đối với Bên nhận quyền

 • Thương nhân nhận nhượng quyền thương mại phải có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.
 • Trường hợp, Bên nhận quyền Việt Nam được Bên nhượng quyền cho phép nhượng quyền lại thì Bên nhận quyền Việt Nam phải hoạt động theo mô hình nhượng quyền này trước ít nhất 1 năm.

Hàng hoá, dịch vụ được phép nhượng quyền thương mại

 • Hàng hoá, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh (như: khoáng sản đặc biệt, độc hại; phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường,…).
 • Trường hợp hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hạn chế kinh doanh, Danh mục kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp phải được cơ quan quản lý ngành cấp Giấy phép kinh doanh, các loại giấy tờ tương đương (như giấy chứng nhận, chứng chỉ), hoặc đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khác theo quy định.

Đăng ký nhượng quyền thương mại

Trường hợp nhượng quyền thương mại phải đăng ký tại Bộ Công Thương

 • Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam.
 • Nhượng quyền thương mại từ Khu chế xuất, Khu phi thuế quan hoặc các khu vực hải quan riêng vào lãnh thổ Việt Nam.

Các trường hợp không cần đăng ký nhượng quyền thương mại

 • Thương nhân Việt Nam nhượng quyền tại Việt Nam.
 • Nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài.

Đối với các trường hợp không phải đăng ký nhượng quyền thì phải thực hiện chế độ báo cáo tới Sở Công thương. Thương nhân định kỳ thực hiện chế độ báo cáo cho Sở Công thương chậm nhất là vào ngày 15/01 hàng năm.

Hồ sơ đăng ký nhượng quyền thương mại

 • Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu;
 • Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu;
 • Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương;
 • Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp;
 • Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp.

Hồ sơ đề nghị cấp lại đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại thực hiện như cấp mới.


Để nhận được sự trợ giúp pháp lý trực tiếp, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH VÀ CỘNG SỰ

MINH & PARTNERS

Văn phòng: Tầng 4, Tòa nhà VietTower, Số 1 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 0977592213

Email: info@minh-partners.com

Website: minh-partners.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*