KHUYẾN MẠI HỢP PHÁP

Các hình thức khuyến mại

 • Cho khách hàng dùng thử hàng hóa mẫu, dịch vụ mẫu miễn phí
 • Tặng hàng hóa, dịch vụ miễn phí, không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Lưu ý:
  • Hàng hóa, dịch vụ mẫu dùng thử là hàng hóa, dịch vụ chưa đưa vào tiêu thụ, cung ứng trên thị trường.
  • Hàng hóa, dịch vụ được tặng là hàng hóa đã được mua bán rộng rãi trên thị trường.

           Mặc dù đều là hai hình thức trên đều miễn phí, nhưng có quy định tổ chức khuyến mại khác nhau.

 • Giảm giá.
  • Tổng thời gian thực hiện chương trình giảm giá cho một loại hàng hoá, dịch vụ không được quá 90 ngày trong một năm.
  • Một chương trình giảm giá không được quá 45 ngày.
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm phiếu mua hàng hóa, phiếu sử dụng dịch vụ.
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm phiếu dự thi trúng thưởng.
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm tham gia Chương trình may rủi.
 • Chương trình khách hàng thường xuyên.
 • Tổ chức chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác nhằm mục đích khuyến mại.
 • Ngoài các hình thức trên, thương nhân được sáng tạo các hình thức khuyến mại khác và gửi đến cơ quan chức năng để xem xét.

Hạn mức của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại

Đối với hình thức giảm giá và bán kèm phiếu mua hàng hóa, phiếu sử dụng dịch vụ, giá trị dùng để khuyến mại không được vượt quá 50% giá trị của một đơn vị hàng hóa, dịch vụ chính trước thời gian khuyến mại.

Ví dụ: Giá một chiếc tủ lạnh trước thời gian khuyến mại là 16 triệu đồng, thì giá đã giảm trong thời gian khuyến mại không được dưới 8 triệu đồng. 

Lưu ý: Hạn mức này không áp dụng cho các hình thức khuyến mại sau:

 • Dùng thử hàng hóa, dịch vụ mẫu miễn phí
 • Tặng hàng hóa, dịch vụ miễn phí, không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm phiếu dự thi trúng thưởng
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm tham gia Chương trình may rủi
 • Chương trình khách hàng thường xuyên.

Trong một chương trình khuyến mại, tổng giá trị của hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại không được vượt quá 50% tổng giá trị của hàng hoá, dịch vụ chính (trừ hình thức dùng thử miễn phí).

Hình thức khuyến mại phải đăng ký

 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm tham gia Chương trình may rủi
 • Các chương trình khuyến mại khác do thương nhân tự sáng tạo mà pháp luật Việt Nam chưa quy định.
Các chương trình khuyến mại khác phải có văn bản chấp thuận của Bộ Công thương. Sau khi có chấp thuận của Bộ Công thương và trước khi thực hiện các hình thức khuyến mại này, thương nhân phải gửi thông báo cho Sở Công thương nơi thực hiện khuyến mại, kèm bản sao chấp thuận của Bộ Công thương.

Hồ sơ đăng ký khuyến mại

 • Đơn đăng ký thực hiện khuyến mại;
 • Thể lệ chương trình khuyến mại;
 • Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng;
 • Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại
 • Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng (nếu có, ví dụ mẫu tem trúng thưởng, mẫu phiếu cào).
 • Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (nếu có).

Nơi nộp hồ sơ

 • Sở Công thương đối với chương trình khuyến mại trên địa bàn một tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.
 • Bộ Công thương đối với chương trình khuyến mại trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên.

Thời hạn xác nhận

7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hình thức khuyến mại chỉ cần thông báo

 • Dùng thử hàng hóa, dịch vụ mẫu miễn phí
 • Tặng hàng hóa, dịch vụ miễn phí, không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 • Giảm giá
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm phiếu mua hàng hóa, phiếu sử dụng dịch vụ
 • Chương trình khách hàng thường xuyên
 • Tổ chức chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác nhằm mục đích khuyến mại.

Hồ sơ thông báo

Thông báo thực hiện khuyến mại.

Thời gian thông báo

Chậm nhất 7 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

Nơi nộp hồ sơ

Sở Công thương nơi tổ chức khuyến mại.

Lưu ý: Các chương trình khuyến mại đã thực hiện thông báo thì không phải đăng ký khuyến mại.

Sửa đổi, bổ sung nội dung khuyến mại

Trình tự thực hiện

 • Thương nhân gửi văn bản đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đến Sở Công Thương
 • Sở Công thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ
 • Thương nhân đến nhận văn bản xác nhận

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc qua website của các Sở Công thương/Bộ Công Thương tùy nơi thực hiện đăng ký khuyến mại.

Thành phần hồ sơ

1 Văn bản đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại.

Thời hạn chấp thuận

7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Công bố kết quả khuyến mại và trao thưởng

Hình thức khuyến mại phải công bố kết quả và trao thưởng

 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm phiếu dự thi trúng thưởng
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm tham gia Chương trình may rủi

Thời hạn

Trong 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại

Công khai kết quả trúng thưởng

Buộc công khai kết quả trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng tại nơi tổ chức khuyến mại và tại các địa điểm bán hàng khuyến mại.

Báo cáo kết quả khuyến mại

Hình thức khuyến mại phải báo cáo

 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm phiếu dự thi trúng thưởng.
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm tham gia Chương trình may rủi.
 • Các chương trình khuyến mại bằng hình thức khác.

Thời hạn báo cáo

 • Trong 7 ngày kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng đối với chương trình bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm phiếu dự thi trúng thưởng.
 • Trong 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng đối với các chương trình may rủi.

Cơ quan báo cáo kết quả

Sở Công thương nơi thực hiện khuyến mại hoặc Bộ Công Thương (đối với trường hợp thực hiện khuyến mại trên địa bàn 2 tỉnh trở lên)

Nội dung báo cáo

 • Tổng giá trị giải thưởng đã công bố
 • Tổng giá trị giải thưởng đã trao
 • Giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng
 • Việc xử lý 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng
 • Mẫu Báo cáo kết quả chương trình khuyến mại.

Lưu ý: Trường hợp Bộ Công thương là cơ quan xác nhận việc đăng ký khuyến mại, ngoài báo cáo kết quả khuyến mại đến Bộ Công thương, thương nhân có trách nhiệm báo cáo Sở Công thương nơi thực hiện khuyến mại. 

Chấm dứt khuyến mại

Không được chấm dứt chương trình khuyến mại trước thời hạn đã công bố, trừ trường hợp:

 • Bất khả kháng (lũ lụt, hỏa hoạn, bão, động đất, sóng thần,…)
 • Bị Sở Công thương hoặc Bộ Công thương buộc đình chỉ chương trình khuyến mại.

Hành vi bị cấm trong khuyến mại

 • Khuyến mại cho hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, chưa được phép lưu thông, cung ứng.
 • Sử dụng hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, chưa được phép lưu thông, cung ứng để khuyến mại.
 • Khuyến mại hoặc sử dụng rượu, bia để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi.
 • Khuyến mại hoặc sử dụng thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên để khuyến mại.
 • Khuyến mại thiếu trung thực hoặc gây hiểu lầm để lừa dối khách hàng.
 • Khuyến mại để tiêu thụ hàng hoá kém chất lượng.
 • Khuyến mại tại trường học, bệnh viện, trụ sở của cơ quan nhà nước.
 • Hứa tặng, thưởng nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng.
 • Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh.
 • Giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại vượt quá hạn mức cho phép, hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại quá mức cho phép.
 • Không được dùng thuốc chữa bệnh cho người, kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông để khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc.

Mức phạt vi phạm cho các hình vi vi phạm trên là từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng.


Để nhận được sự trợ giúp pháp lý trực tiếp, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH VÀ CỘNG SỰ

MINH & PARTNERS

Văn phòng: Tầng 4, Tòa nhà VietTower, Số 1 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 0977592213

Email: info@minh-partners.com

Website: minh-partners.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*