ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Sau khi đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, chủ thể sẽ có các quyền khai thác và bảo vệ nhãn hiệu.

Chủ thể có quyền đăng ký nhãn hiệu

 • Mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh đều có quyền đăng ký nhãn hiệu cho hàng hoá do mìnhsản xuất, hoặc dịch vụ do mình cung cấp.
 • Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó và không phản đối việc đăng ký.
 • Tổ chức tập thể có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể.
 • Riêng đối với dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý của hàng hoá, đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
 • Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó.
 • Một nhãn hiệu có thể được đăng ký bởi nhiều tổ chức, cá nhân với điều kiện:
  • Nhãn hiệu được sử dụng nhân danh các đồng chủ sở hữu hoặc các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;
  • Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ.

   

 • Quyền đăng ký có thể chuyển giao bằng hợp đồng chuyển giao nhãn hiệu trong quá trình thẩm định và được chấp nhận bởi Cục Sở hữu trí tuệ.
 • Nếu nhãn hiệu đã được bảo hộ tại quốc gia cùng tham gia điều ước quốc tế với Việt Nam, không ai được phép đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đó trừ khi có sự cho phép của chủ nhãn hiệu.

Quy trình đăng ký nhãn hiệu

Bước 1. Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Người nộp đơn nộp hồ sơ đầy đủ tài liệu tại Cục Sở hữu trí tuệ. Sau khi hồ sơ được tiếp nhận, Cục sẽ tiến hành các bước thẩm định.

Bước 2. Thẩm định hình thức

1-2 tháng: trong giai đoạn hình thức, nếu đơn đăng ký nhãn hiệu có những sai sót như sự không thống nhất về tên và địa chỉ của chủ đơn trong tờ khai và trong giấy ủy quyền, phí nộp đơn không đầy đủ hay phân nhóm hàng hóa dịch vụ không đúng, Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ ra thông báo thiếu sót hình thức và cho thời hạn 2 tháng để người nộp đơn khắc phục thiếu sót. Nếu thiếu sót được khắc phục, Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ ra Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.

Bước 3. Công bố đơn

Trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận hợp lệ, đơn nhãn hiệu được công bố trên Công báo của Cục Sở hữu Trí tuệ. Người nộp đơn có thể tra cứu thông tin đơn công bố tại trang web của Cục Sở hữu Trí tuệ: http://iplib.noip.gov.vn.

Bước 4. Thẩm định nội dung

Thời gian thẩm định có thể là 18-20 tháng hoặc theo tiến trình thực tế của Cục Sở hữu trí tuệ.

Trong giai đoạn này, thẩm định viên có thể đưa ra những công văn từ chối cấp bằng một phần nhãn hiệu hoặc từ chối cấp bằng cho nhãn hiệu và cho người nộp đơn thời hạn 03 tháng để phúc đáp.

Nếu nội dung phúc đáp của người nộp đơn khắc phục được nội dung từ chối của Cục, đơn nhãn hiệu sẽ được cấp bằng.

Bước 5. Cấp văn bằng bảo hộ

Giai đoạn này kéo dài từ 1 đến 2 tháng kể từ ngày người nộp đơn nộp đầy đủ phí cấp bằng.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

 • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu.
 • Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện nhãn hiệu đăng ký bảo hộ.
 • Giấy uỷ quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện.
 • Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác.
 • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.
  • Bản sao đơn hoặc các đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên;
  • Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác.
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.

MINH & PARTNERS cung cấp dịch vụ tư vấn và soạn thảo các hồ sơ cần thiết để tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

Trường hợp tổ chức, cá nhân cần MINH & PARTNERS hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu , thương nhân chỉ cần cung cấp thông tin sau đây:

 • Thông tin chủ sở hữu nhãn hiệu;
 • Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện nhãn hiệu đăng ký bảo hộ.

Để nhận được sự trợ giúp pháp lý trực tiếp, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH VÀ CỘNG SỰ

MINH & PARTNERS

Văn phòng: Tầng 4, Tòa nhà VietTower, Số 1 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 0977592213

Email: info@minh-partners.com

Website: minh-partners.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*