KHÔNG KẾT HÔN CÓ PHẢI TRẢ NỢ CHO NGƯỜI SỐNG CHUNG?

Tôi và vợ đã tổ chức đám cưới được 1 năm nhưng không đăng ký kết hôn. Trong quá trình sống chung, vợ tôi có vay 100 triệu đồng và bỏ trốn. Tôi có phải trả số tiền vợ tôi vay không?


Khoản 1 điều 9 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định: “Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của luật này và pháp luật về hộ tịch. Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý”. Bên cạnh đó, khoản 7 điều 3 quy định về chung sống như vợ chồng như sau: “Chung sống như vợ chồng là việc nam, nữ tổ chức cuộc sống chung và coi nhau là vợ chồng”.

Đối với trường hợp của anh, do anh và người đó chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn theo quy định nên không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng (theo khoản 1 điều 14 Luật Hôn nhân và Gia đình). Do đó, anh không có nghĩa vụ đối với khoản vay 100 triệu đồng phát sinh giữa người đó với bên thứ ba.


Để nhận được sự trợ giúp pháp lý trực tiếp, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH VÀ CỘNG SỰ

MINH & PARTNERS

Văn phòng: Tầng 4, Tòa nhà VietTower, Số 1 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 0977592213

Email: info@minh-partners.com

Website: minh-partners.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*