CHUYỂN SANG CÔNG TY “ĐỐI THỦ” SAU KHI NGHỈ VIỆC?

Tôi phải ký cam kết bảo mật, không làm việc cho đối thủ cạnh tranh với công ty trong ba năm sau khi nghỉ việc. Vì sao vô lý vậy? 

Tôi đang làm việc cho một công ty ở TP HCM. Mới đây lãnh đạo công ty yêu cầu tất cả nhân viên ký bản cam kết bảo mật với nội dung không làm việc cho đối thủ cạnh tranh trong thời hạn ba năm sau khi nghỉ việc vì bất kỳ lý do gì.

Tôi xin hỏi công ty yêu cầu như vậy có đúng quy định của pháp luật không? Nếu tôi ký vào bản cam kết này nhưng sau đó lại đi xin việc ở công ty khác cùng ngành nghề sản xuất với công ty trước thời hạn 3 năm thì có được không?


Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi chấm dứt hợp đồng lao động thì quyền và nghĩa vụ của hai bên cũng đồng thời chấm dứt. Tuy nhiên, theo thông tin bạn cung cấp, công ty yêu cầu tất cả nhân viên ký bản cam kết bảo mật, và cam kết này không phải là một phần của hợp đồng lao động mà đơn thuần là một cam kết dân sự giữa hai bên.

Do đó về nguyên tắc, bản cam kết này vẫn có giá trị thực hiện sau khi chấm dứt hợp đồng. Bạn chỉ được quyền được giao kết hợp đồng lao động với công ty khác ngoài các công ty đối thủ của công ty bạn.

Khoản 2 Điều 23 Bộ luật Lao động 2012 quy định: “Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm”.

Nếu vị trí bạn đang làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ thì thì công ty có quyền thỏa thuận với bạn về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp bạn vi phạm.

Nếu bạn đã ký vào bản cam kết nhưng sau đó lại đi làm việc ở công ty đối thủ cạnh tranh của công ty bạn thì phải bồi thường thiệt hại cho công ty như đã thỏa thuận.

Về mức bồi thường, công ty có nghĩa vụ phải chứng minh được bạn vi phạm và căn cứ vào thiệt hại thực tế xảy ra để yêu cầu.


Để nhận được sự trợ giúp pháp lý trực tiếp, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH VÀ CỘNG SỰ

MINH & PARTNERS

Văn phòng: Tầng 4, Tòa nhà VietTower, Số 1 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 0977592213

Email: info@minh-partners.com

Website: minh-partners.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*