HƯỚNG DẪN PHÁP LUẬT

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

Quyền tác giả đối với tác phẩm phát sinh theo cơ chế tự động khi tác phẩm được sáng tạo ra và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định. Nói cách khác, tác phẩm đã đăng […]

HƯỚNG DẪN PHÁP LUẬT

CHUYỂN GIAO NHÃN HIỆU

Chuyển giao nhãn hiệu bao gồm: Chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu; Và chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển giao […]

HƯỚNG DẪN PHÁP LUẬT

TRA CỨU NHÃN HIỆU

Tại sao phải tra cứu nhãn hiệu Thời gian Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam thẩm định hồ sơ đăng ký nhãn hiệu có thể kéo dài đến hơn 1 năm. Nhưng doanh nghiệp không […]

HƯỚNG DẪN PHÁP LUẬT

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Sau khi đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, chủ thể sẽ có các quyền khai thác và bảo vệ nhãn hiệu. Chủ thể có quyền đăng ký nhãn hiệu Mọi […]