HƯỚNG DẪN PHÁP LUẬT

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

Quyền tác giả đối với tác phẩm phát sinh theo cơ chế tự động khi tác phẩm được sáng tạo ra và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định. Nói cách khác, tác phẩm đã đăng […]

HƯỚNG DẪN PHÁP LUẬT

CHUYỂN GIAO NHÃN HIỆU

Chuyển giao nhãn hiệu bao gồm: Chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu; Và chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển giao […]

HƯỚNG DẪN PHÁP LUẬT

TRA CỨU NHÃN HIỆU

Tại sao phải tra cứu nhãn hiệu Thời gian Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam thẩm định hồ sơ đăng ký nhãn hiệu có thể kéo dài đến hơn 1 năm. Nhưng doanh nghiệp không […]

HƯỚNG DẪN PHÁP LUẬT

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Sau khi đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, chủ thể sẽ có các quyền khai thác và bảo vệ nhãn hiệu. Chủ thể có quyền đăng ký nhãn hiệu Mọi […]

HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

QUẢNG CÁO HỢP PHÁP

Thực hiện hoạt động quảng cáo thường tốn một khoản chi phí khá lớn. Vì vậy, nhà đầu tư cần tìm hiểu quy định về quảng cáo Việt Nam để tránh vi phạm. Lưu ý […]

HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

KHUYẾN MẠI HỢP PHÁP

Các hình thức khuyến mại Cho khách hàng dùng thử hàng hóa mẫu, dịch vụ mẫu miễn phí Tặng hàng hóa, dịch vụ miễn phí, không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng […]

HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Điều kiện nhượng quyền thương mại Điều kiện đối với Bên nhượng quyền Hệ thống kinh doanh dự định nhượng quyền đã hoạt động ít nhất 1 năm. Có Văn bản chấp thuận nhượng quyền […]